Priemyselné značenie

Poradíme a dodáme technológie pre priemyselné značenie vo vašej výrobe. Jednoducho, účelne, vám na mieru.

Dodávame zariadenia na tieto využitie:

01.

Čiarové a QR kódy

Strojovo čitateľné kódy pre ľahké spracovanie informácií v ďalšom procese.

02.

Šarže, dátumy spotreby

Značenie produktov, dielov alebo káblov. Tlač na široké spektrum materiálu.

03.

Sledovanie výroby, kontrola kvality

Značenie pre riadenie kvality a efektivity výroby.

04.
Podľa vašich potrieb

Značenie káblov 2D Datamatrix, znaky, logá, ochrana proti falšovaniu

Naša technológia priemyselného značenia

Nech sú potreby vašej výroby akékoľvek, máme vhodnú technológiu.

Laserové značenie

Precízne a trvalé značenie, presné rezanie a mikroobrábanie.

Značenie atramentom

Rýchle s možnosťou výberu požadovanej farby tlače.

Mikroúderové značenie

Hlboké trvalé mechanické značenie, odolá korózii aj povrchovej úprave.

Tlačiarne etikiet Zebra

Tlač a aplikácia etikiet, prepojenie s nadradeným systémom, čítačkami kódov

Ako Techmen pracuje

Techmen misia

zvýšenie efektivity vašej výroby

Volajte svojho Techmena

login-logo
Radi sa vám budeme venovať.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Priemyselné značenie a jeho oblasť použitia

Priemyselné značenie výrobkov, súčiastok alebo celých výrobných celkov musí byť vykonané takým spôsobom, ktorý reflektuje jednak potrebu životnosti značenej informácie, ako aj následné spracovanie tejto informácie koncovým užívateľom alebo v ďalšom výrobnom procese. To znamená, že pre značenie káblov, potravinárskych a farmaceutických výrobkov, nápojov, dielov v automobilovom priemysle a ďalších sériovo vyrábaných produktov je dôležité správne identifikovať vhodnú technológiu priemyselného značenia tak, aby bola ekonomická a zároveň spĺňala potreby ako legislatívy, tak výrobného procesu. Napríklad na označenie jogurtu je vhodná technológia inkjetu, kde životnosť značenia ďaleko prevyšuje životnosť produktu. Naopak pre podvozkové diely v automobile bude vhodnejšia technológia laserového alebo mikroúderového značenia, ktoré odolá aj dlhodobej expozícii vonkajšiemu prostrediu.

Priemyselné značenie môže mať akúkoľvek formu – čísla, písmená, logá, strojovo čitateľné čiarové kódy, 2D datamatrix kódy alebo stále častejšie využívané QR kódy. Dnes si moderné technológie značenia našli cestu do všetkých výrobných podnikov a výrobných oblastí. Rozsah priemyselného značenia sa neustále rozširuje a musí sa prispôsobovať požiadavkám priemyslu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam našich pracovníkov v oblasti značenia, projektov a servisu sme partnerom menších i väčších výrobných firiem, ktoré sa na nás môžu úplne spoľahnúť. Pokiaľ už máte alebo nemáte s priemyselným značením skúsenosti, obráťte sa na nás, odporučíme pre vašu výrobu vhodnú technológiu, označíme vzorky, zaškolíme vás a nikdy vás nenecháme v štichu.

Značenie laserom, atramentom, mikroúderom. Technológia pre každý materiál aj použitie.

Čo môžeme vymyslieť pre vás?