Školenie

Zaškolíme vašich zamestnancov na dodaných strojoch.

Ako školíme

01.

Prvotné zaškolenie

zaškolíme vás v obsluhe dodaných strojov

02.

Hardware aj software

školíme ako v obsluhe strojov, tak v ovládaní softvéru

03.

Pravidelné školenia pracovníkov

na objednávku zaistíme pravidelné preškolenie obsluhy

04.
Individuálne školenia

zaškolíme na jednotlivé detailné funkcie podľa potreby

Predpokladom správnych výsledkov je dobrá znalosť zakúpeného alebo zapožičaného zariadenia a jeho funkcií. Nielen v prípade zložitých aplikácií či procesov sa na nás môžete obrátiť, radi vás zaškolíme na jednotlivé detailné funkcie dodaných technológií, a to ako po hardvérovej tak po softvérovej stránke.

Správna znalosť stroja = efektívnejšia práca

zaškolíme vašich pracovníkov pre perfektné fungovanie novej prevádzky