Laserové značenie

Dodávame kvalitné lasery pre priemyselné značenie vo výrobe.

Naše služby

01.

Individuálne riešenie

Lasery dodávame vždy na mieru vašim potrebám.

02.

Samotné lasery

Dokážeme integrovať do prevádzky (výrobné linky) zákazníka.

03.

Kompletné laserové pracoviská

Komplexné riešenie na mieru vašej výrobe alebo s využitím štandardizovaných staníc.

04.
Laserová bezpečnosť

Zaistíme kompletné zabezpečenie pracoviska podľa normy pre laserovú bezpečnosť ČSN EN 60825-1 vrátane školení.

Čo je laser?

L A S E R = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Prvý funkčný laser bol svetu predstavený 16. mája 1960. Odvtedy prešiel obrovským vývojom a zo stola vedeckých pracovníkov sa presunul do bežnej praxe a pomáha v najrôznejších oblastiach.

Laser vydáva koherentné svetlo (rovnaký smer, rovnaká vlnová dĺžka). Koherentný laserový lúč má dve hlavné vlastnosti:

 • lúč sa môže vysielať na značne veľké vzdialenosti
 • môže sa intenzívne zamerať do určitého bodu

Vďaka týmto kľúčovým vlastnostiam sú lasery využiteľné na najrôznejších materiáloch a prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. A ponúkajú mnoho výhod.

Výhody laserového značenia

Podľa čoho laser vyberáme

 • trvalé, nezmazateľné značenie
 • bezkontaktný spôsob značenia
 • mimoriadna presnosť
 • využiteľnosť pre všetky typy materiálov
 • odolnosť voči oderu, teplu, kyselinám
 • perfektná kvalita bez poškodenia materiálu
 • nízke prevádzkové náklady
 • minimálne požiadavky na obsluhu a údržbu
 • tichá prevádzka
 • čas cyklu
 • on the fly – statická aplikácia
 • veľkosť správy
 • materiál produktu
 • požadovaný efekt
 • hrúbka povrchovej úpravy
 • možnosť narušenia povrchu
 • pracovná vzdialenosť
 • zástavbové rozmery
 • okolité prostredie

Laserová bezpečnosť

Laserové značenie je zaraďované do rôznych bezpečnostných tried podľa normy ČSN EN 60825-1. Podľa tejto normy zaistíme kompletné zabezpečenie vášho pracoviska.

Pokiaľ nie sú lasery vybavené príslušným krytovaním, patrí technológia laserového značenia do bezpečnostnej triedy 4. Laserové zariadenia triedy 4 môžu byť prevádzkované iba za prísnych bezpečnostných opatrení (ochranné sklo, tienenie, ochranné okuliare, výplne v oknách, zamykanie vstupných dverí, svetelný transparent pred dverami, oznámenie o prevádzkovaní lasera triedy 4 na príslušnú hygienickú stanicu, zaradenie pracoviska do príslušnej kategórie, a pod.)

Značiace lasery, ktoré sú úplne zakrytované tak, že potenciálne nebezpečné žiarenie nie je počas ich používania prístupné (zapuzdrené laserové zariadenia) spadajú do triedy 1, alebo triedy 2 (ak je viditeľná červená dióda).

Naša technológia laserového značenia

Nech sú potreby vašej výroby akékoľvek, máme vhodnú technológiu.

Vláknový-laser-Datalogic-UNIQ
Vláknový laser Datalogic UNIQ
Pevnolátkový laser Datalogic VLASE
Pevnolátkový laser datalogic VLASE
Vláknový-laser-Datalogic-AREX
Vláknový laser Datalogic AREX
CO2 laser Datalogic EOX 10w
CO2 laser Datalogic EOX 10w

Ako Techmen pracuje

Techmen misia

zvýšenie efektivity vašej výroby

Volajte svojho Techmena

login-logo
Radi sa vám budeme venovať.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Laser - neoceniteľný pomocník vo vašej výrobe

Čo môžeme vymyslieť pre vás?