Odsávanie splodín

Dodávame efektívne systémy na odvod dymu a prachu vo výrobe.
Chránia vaše stroje a zdravie pracovníkov, zlepšujú pracovné prostredie.

Dodávame systémy BOFA - svetové jednotky v odsávaní

01.

Priemyselné filtre

Od svetového lídra v odsávacích technológiách.

02.

Odvod prachu a dymu

Široká škála priemyselných filtrov na filtrovanie prachu, dymu i chemických výparov.

03.

Patentovaná technológia

Prevádzkou osvedčené riešenie s unikátnou technológiou.

04.
Chráni zdravie pracovníkov

Ochrana zdravia a lepšie pracovné prostredie.

Odsávacie zariadenie BOFA

Ponúkame širokú škálu priemyselných filtrov BOFA tak, aby sme mohli každému odporučiť podľa jeho výrobných a prevádzkových podmienok najideálnejšie riešenie. Najčastejšie využívané priemyselné filtre sú tieto:

BOFA odsávacie zariadenie AD Oracle iQ

BOFA odsávacie zariadenie AD 350

BOFA odsávacie zariadenie AD 250

Prečo je dôležité odsávať splodiny?

Pri laserovom značení sa istý stupeň povrchu termicky odbúrava/“odpaľuje“. Toto termické odbúranie obsahuje zmes častíc a plynných látok. Tepelná energia vedie k tomu, že sa plyny a okolitý vzduch rýchlo rozpínajú a vysoko zvírené unikajú od povrchu, pričom sú všetky častice unášané plynmi. To je dym.

Existujú dva hlavné dôvody na zachytávanie dymu:

  • Prevádzkové dôvody – dym sa usadzuje na optike lasera, čo vedie k poškodeniu šošovky a zhoršuje kvalitu laserového značenia.
  • Zdravie a bezpečnosť – častice, ktoré sa uvoľňujú pri výrobných procesoch sú menšie ako jeden mikrón. Vdychovanie týchto častíc vedie k ohrozeniu zdravia. Niektoré materiály uvoľňujú škodlivé plyny, pred ktorými je nutné obsluhu chrániť. Priemyselné filtre BOFA zachytávajú tieto častice vo viacstupoňovom filtračnom systéme a privádzajú späť na pracovisko čistý vzduch a tým zabraňujú poškodeniu priedušiek alebo pľúc.

Ako Techmen pracuje

Techmen misia

zvýšenie efektivity vašej výroby

Volajte svojho Techmena

login-logo
Radi sa vám budeme venovať.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Čistá výroba chráni zdravie a zlepšuje pracovné prostredie a výkon

Chcete aj vy zdravé výrobné prostredie?