Priemyselná automatizácia a robotizácia

Dodávame zariadenie na zvýšenie efektivity vašej výroby.
Montážne a robotické pracoviská, jednoúčelové stroje a výrobné linky.

Dodáme stroje a softvér pre automatizáciu výroby

01.

Návrh a realizácia

Navrhneme, pripravíme a sprevádzkujeme zariadenie podľa vašich potrieb.

02.

Samostatné pracoviská

Jednoduché montážne pracoviská, jednoúčelové stroje a stanice.

03.

Komplexné pracovisko

Plne automatizované výrobné a robotické linky. Samostatné či napojené na existujúci výrobný systém.

04.
Repas a modernizácia

Dávame druhý život existujúcim zariadeniam modernizáciou a optimalizáciou.

Prečo automatizovať vo výrobe

Priemyselná automatizácia zvyšuje produktivitu, s čím súvisí optimalizácia využitia vašich pracovníkov. Aj keď je spojená s vysokými počiatočnými nákladmi, šetrí mesačné náklady pracovníkov tam, kde ich môže nahradiť počítač či robot a vy môžete uvoľnených pracovníkov previesť na pracovisko s vyššou pridanou hodnotou.

Pridanie automatického zberu dát vám umožní zhromažďovať kľúčové informácie o výrobe, zvýšiť presnosť údajov a znížiť náklady na zber informácií. To vám poskytne podklady pre správne rozhodnutia vedúce k zlepšeniu vašich procesov ako je napr. zníženie spotreby materiálu, zmätkovosti, zlepšenie údržby strojov, ideálne vyťaženie zamestnancov a ďalšie. Priemyselná automatizácia a robotizácia výroby znižuje chybovosť spojenú s ľudským faktorom.

Technológia priemyselnej automatizácie

Pre maximálnu efektivitu vašej výroby

Jednoúčelový stroj - realizace Frankische

Jednoúčelové stroje

Hlavnými výhodami týchto riešení sú ich relatívne nízke obstarávacie náklady a vysoká efektivita.

Zameriavajú sa na operácie s konkrétnou súčiastkou alebo sadou tak, aby tieto operácie vykonávali v čo najkratšom čase a v najlepšej kvalite.

Jednoúčelové stroje môžu byť nezávislé alebo kombinované do výrobných liniek. Môžu byť plne automatické alebo pracovať v spolupráci s operátormi.

Navrhujeme, vyrábame a dodávame jednoúčelové stroje a zariadenia pre špecializované výrobné a kontrolné operácie.

Robotizace - realizace pro Charvat

Robotizácia

Hlavnou výhodou robotizácie je flexibilita. Oproti jednoúčelovým strojom je možné robotické pracovisko ľahko adaptovať na nový druh výroby.

Integrácia robotického riešenia zaistí vašej výrobe vyššiu produktivitu, minimalizuje chybovosť, zníži personálne náklady a vylúči rutinné operácie.

Pokiaľ uvažujete o automatizácii časti vašej výrobnej linky, pomôžeme vám vybrať toho správneho robota pre vašu aplikáciu.

Strojové vidění - realizace s Datalogic

Strojové videnie

Na kontrolu pri výrobnom procese – materiálu, rozpoznávanie objektov, rozpoznávanie vzorov, analýzu elektronických súčiastok, kontrolu kvality výrobkov, navádzanie robotov a laserov a v mnohých ďalších aplikáciách.

Navrhneme vám riešenie na mieru od čítania čiarových kódov a 2D kódov (datamatrix, QR kód), kontroly prítomnosti dielov, správneho zostavenia výrobkov a kontroly ich kvality až po navádzanie robotov.

Naprogramujeme, prepojíme s informačným systémom, vytvoríme databázu OK a NOK kusov a integrujeme do existujúcej výrobnej linky.

Ako Techmen pracuje

Techmen misia

zvýšenie efektivity vašej výroby

Volajte svojho Techmena

login-logo
Radi sa vám budeme venovať.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Automatizácia a robotizácia výroby šetrí našim zákazníkom peniaze aj ľudské zdroje

Čo môžeme vymyslieť pre vás?