Diódový laser Datalogic VLASE

Na priemyselné značenie aj ťažko značiteľných materiálov.
Vysoká efektivita, nízke prevádzkové náklady.

Výkonné značenie aj „ťažko označiteľných“ materiálov

Pevnolátkové lasery Datalogic VLASE

Laserový rad VLASE kombinuje dlhodobé výrobné skúsenosti s vysokým výkonom diódových laserových zdrojov (DPSS) a s flexibilitou moderných riadiacich jednotiek. Vďaka tejto kombinácii vznikol laser, ktorý stavia na osvedčenej technológii prispôsobenej najnáročnejším požiadavkám digitálneho priemyslu. Využíva najmodernejšiu technológiu polovodičových laserových diód, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu lúča, vysoký špičkový výkon a krátku šírku impulzu.

LASER VLASE IR

Vzduchom chladený pevnolátkový laser, ktorý pracuje na vlnovej dĺžke 1064 nm s priemerným výkonom 10 alebo 20 W. Vynikajúca kvalita lúča a možnosť použitia na širokej škále materiálov je jednou z hlavných predností infračerveného značiaceho lasera VLASE.

Vhodné pre aplikáciu

LASER VLASE GREEN

Využíva platformu VLASE-IR, ktorý pomocou dodatočných kryštálov maximalizuje účinnosť systému. Polovičná vlnová dĺžka oproti štandardným pevnolátkovým a vláknovým laserom má za následok menšiu tepelne ovplyvnenú zónu, menšiu veľkosť bodu a vyššie rozlíšenie. Tento laserový zdroj ponúka významné výhody pri značení materiálov ako sú plasty, ktoré nereagujú s infračervenými vlnovými dĺžkami.

Vhodné pre aplikáciu

LASER VLASE UV

Využíva rozsiahle skúsenosti a úspech radu pevnolátkových laserov V-lase. Pomocou dodatočných kryštálov (opto-mechanickej architektúry Tretia Harmonická generácia (THG)) docieľuje skrátenie vlnovej dĺžky laserového žiarenia na 355 nm. Vlnová dĺžka zdroja VLASE UV, v porovnaní s laserom s dlhšou vlnovou dĺžkou, menej mechanicky poškodzuje materiál a minimalizuje zahrievanie okolitého materiálu (HAZ). Vďaka extrémnemu výkonu tohto laserového zdroja je ideálny pre náročné značenie materiálov ako je sklo a plasty v automobilovom priemysle, zdravotníctve, letectve a elektronike.

Vhodné pre aplikáciu

Technológia pevnolátkových laserov Solid State Laser (SSL) je považovaná za najlepšie riešenie pre zaistenie vysokej kvality značenia s výborným výsledkom aj v ťažkých aplikáciách, ako sú vysoko odrazivé materiály, materiály citlivé na teplo alebo ťažko označiteľné plastové komponenty.

T E CH N I C K É   Ú D A J E
 VLASE IR 10VLASE IR 20VLASE GR 10VLASE UV 3
  Vlnová dĺžka (nm)10641064532355
Výkon (W)1020103
Frekvenčný rozsah(KHz)10÷10020÷10020÷10020÷80
Šírka pulzu (ns)15@10KHz8@20KHz10@25KHz8@25KHz
Maximálna pulzná energia (mJ)0,48@10kHz 0,55@20kHz 0,31@20kHz 0,12@25kHz
Špičkový výkon (kW)32@10kHz 65@20kHz28@20kHz14@25kHz
Možnosti značeniaStatické /  s rotačnou osou/  v pohybe
Integrácia

Až 4 automaticky ovládané osi
10 digitálnych plne programovateľných vstupov a 10 digitálnych plne programovateľných výstupov, konektor pre enkóder a optický snímač

Rozhranie

Ethernet, RS 232, USB

Optické vlákno

rozpojiteľné – štandardne 3m – voliteľne m

Zameriavací lúč

červený, integrovaný

Napájanie

100-240 VAC 50/60 Hz – max. 600 W

Chladiaci systém

Chladenie vzduchom