Univerzálna laserová stanica

Pre všetky laserové aplikácie.
Pre maximálnu bezpečnosť, ergonómiu a produktivitu.

pre implementáciu všetkých laserov Datalogic

Laserová stanica

Pri jej návrhu tejto stanice sme využili naše dlhoročné skúsenosti v oblasti laserového značenia. Stanica je pripravená na implementáciu všetkých laserov Datalogic. Vďaka softvéru Lighter je presné značenie textov, čiarových kódov, 2D Datamatrix kódov, QR kódov a ďalších grafických znakov veľmi jednoduché. Je navrhnutá tak, aby zaisťovala maximálnu bezpečnosť, ergonómiu a produktivitu.

Efektivita výroby, komfort obsluhy

Laserová stanica je ideálne riešenie umiestnenia lasera vo výrobe. Zaisťuje maximálnu bezpečnosť, jednoduchú manipuláciu a tým aj vyššiu produktivitu výroby.

Prednosti laserovej pracovnej stanice

Okrem základného pracoviska máme pripravenú aj verziu pre kontinuálne značenie káblov, hadíc, trubiek.
Stanicu je možné dovybaviť programovateľnou rotačnou osou pre značenie valcových súčastí.

 

R O Z M E R Y
Výška so zatvorenými dverami  839 mm
Výška s otvorenými dverami  1210 mm
Šírka  657 mm
Dĺžka s Arex400  830 mm
Dĺžka s V-lase  985 mm
Dĺžka s V-lase Green / UV  1130 mm
Hmotnosť bez lasera  95 kg
P R A C O V N Ý  P R I E S T O R
Pracovná plocha  500 x 350 mm
Výška otvorenia dverí  350 mm
Závity pre ľahkú fixáciu prípravku  66 závitov, rastr 6×11
Rozteč závitov
  50 x 50 mm
P O Ž A D A V K Y  N A  P R I P O J E N I E
Napájanie  230 V 50 Hz