Odsávání zplodin

Dodáváme efektivní systémy pro odvod kouře a prachu ve výrobě.
Chrání vaše stroje a zdraví pracovníků, zlepšují pracovní prostředí.

Dodáváme systémy BOFA - světové jedničky v odsávání

01.

Průmyslové filtry

Od světového leadera v odsávacích technologiích.

02.

Odvod prachu a kouře

Široká škála průmyslových filtrů pro filtrování prachu, kouře i chemických výparů.

03.

Patentovaná technologie

Provozem osvědčené řešení s unikátní technologií.

04.
Chrání zdraví pracovníků

Ochrana zdraví a lepší pracovní prostředí.

Odsávací zařízení BOFA

Nabízíme širokou škálu průmyslových filtrů BOFA tak, abychom mohli každému doporučit dle jeho výrobních a provozních podmínek nejideálnější řešení. Nejčastěji využívané průmyslové filtry jsou tyto:

BOFA odsávací zařízení AD Oracle iQ

BOFA odsávací zařízení AD 350

BOFA odsávací zařízení AD 250

Proč je důležité odsávat zplodiny?

Při laserovém značení se jistý stupeň povrchu termicky odbourává/“odpaluje“. Toto termické odbourání obsahuje směs částic a plynných látek. Tepelná energie vede k tomu, že se plyny a okolní vzduch rychle rozpínají a vysoce zvířené unikají od povrchu, přičemž jsou veškeré částice unášeny plyny. To je kouř.

Existují dva hlavní důvody pro zachycování kouře:

  • Provozní důvody – kouř se usazuje na optice laseru, což vede k poškození čočky a zhoršuje kvalitu laserového značení.
  • Zdraví a bezpečnost – částice, které se uvolňují při výrobních procesech jsou menší než jeden mikron. Vdechování těchto částic vede k ohrožení zdraví. Některé materiály uvolňují škodlivé plyny, před nimiž je nutné obsluhu chránit. Průmyslové filtry BOFA zachycují tyto částice ve vícestupoňovém filtračním systému a přivádí zpět na pracoviště čistý vzduch a tím zabraňují poškození průdušek nebo plic.

Jak Techmen pracuje

Techmen mise

zvýšení efektivity vaší výroby

Volejte svého Techmena

login-logo
Rádi se vám budeme věnovat.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Čistá výroba chrání zdraví a zlepšuje pracovní prostředí a výkon

Chcete i vy zdravé výrobní prostředí?