Diodový laser Datalogic VLASE

Pro průmyslové značení i těžce značitelných materiálů.
Vysoká efektivita, nízké provozní náklady.

Výkonné značení i „těžce označitelných“ materiálů

Pevnolátkové lasery Datalogic VLASE

Laserová řada VLASE kombinuje dlouhodobé výrobní zkušenosti s vysokým výkonem diodových laserových zdrojů (DPSS) a s flexibilitou moderních řídicích jednotek. Díky této kombinaci vznikl laser, který staví na osvědčené technologii přizpůsobené nejnáročnějším požadavkům digitálního průmyslu.Využívá nejmodernější technologii polovodičových laserových diod, které poskytují vynikající kvalitu paprsku, vysoký špičkový výkon a krátkou šířku impulzu.

LASER VLASE IR

Vzduchem chlazený pevnolátkový laser, který pracuje na vlnové délce 1064 nm s průměrným výkonem 10 nebo 20 W. Vynikající kvalita paprsku a možnost použití na široké škále materiálů je jednou z hlavních předností infračerveného značícího laseru VLASE.

Vhodné pro aplikaci

LASER VLASE GREEN

Využívá platformu VLASE-IR, který pomocí dodatečných krystalů maximalizuje účinnost systému. Poloviční vlnová délka oproti standardním pevnolátkovým a vláknovým laserům má za následek menší tepelně ovlivněnou zónu, menší velikost bodu a vyšší rozlišení. Tento laserový zdroj nabízí významné výhody při značení materiálů jako jsou plasty, které nereagují s infračervenými vlnovými délkami.

Vhodné pro aplikaci

LASER VLASE UV

Využívá rozsáhlé zkušenosti a úspěch řady pevnolátkových laserů V-lase. Pomocí dodatečných krystalů (opto-mechanické architektury Třetí Harmonická generace (THG)) dociluje zkrácení vlnové délky laserového záření na 355 nm. Vlnová délka zdroje VLASE UV, ve srovnání s laserem s delší vlnovou délkou, méně mechanicky poškozuje materiál a minimalizuje zahřívání okolního materiálu (HAZ). Díky extrémnímu výkonu tohoto laserového zdroje je ideální pro náročné značení materiálů jako je sklo a plasty v automobilovém průmyslu, zdravotnictví, letectví a elektronice.

Vhodné pro aplikaci

Technologie pevnolátkových laserů Solid State Laser (SSL) je považována za nejlepší řešení pro zajištění vysoké kvality značení s výborným výsledkem i v obtížných aplikacích, jako jsou vysoce odrazivé materiály, materiály citlivé na teplo nebo  těžko označitelné plastové komponenty.

 

T E CH N I C K É   Ú D A J E
 VLASE IR 10VLASE IR 20VLASE GR 10VLASE UV 3
  Vlnová délka (nm)10641064532355
Výkon (W)1020103
Frekvenční rozsah(KHz)10÷10020÷10020÷10020÷80
Šířka pulzu (ns)15@10KHz8@20KHz10@25KHz8@25KHz
Maximální pulzní energie (mJ)0,48@10kHz 0,55@20kHz 0,31@20kHz 0,12@25kHz
Špičkový výkon (kW)32@10kHz 65@20kHz28@20kHz14@25kHz
Možnosti značeníStatické /  s rotační osou/  v pohybu
Integrace

Až 4 automaticky ovládané osy
10 digitálních plně programovatelných vstupů a 10 digitálních plně programovatelných výstupů, konektor pro enkodér a optické čidlo

Rozhraní

Ethernet, RS 232, USB

Optické vlákno

rozpojitelné – standardně 3m – volitelně m

Zaměřovací paprsek

červený, integrovaný

Napájení

100-240 VAC 50/60 Hz – max. 600 W

Chladící systém

Chlazení vzduchem