Průmyslová automatizace a robotizace

Dodáváme zařízení pro zvýšení efektivity vaší výroby.
Montážní a robotické pracoviště, jednoúčelové stroje a výrobní linky.

Dodáme stroje a software pro automatizaci výroby

01.

Návrh & realizace

Navrhneme, připravíme a zprovozníme zařízení dle vašich potřeb.

02.

Samostatná pracoviště

Jednoduchá montážní pracoviště, jednoúčelové stroje a stanice.

03.

Komplexní pracoviště

Plně automatizované výrobní a robotické linky. Samostatné či napojené na stávající výrobní systém.

04.
Repase a modernizace

Dáváme druhý život stávajícím zařízením modernizací a optimalizací.

Proč automatizovat ve výrobě

Průmyslová automatizace zvyšuje produktivitu, s čímž souvisí optimalizace využití vašich pracovníků. I když je spojena s vysokými počátečními náklady, šetří měsíční náklady pracovníků tam, kde je může nahradit počítač či robot a vy můžete uvolněné pracovníky převést na pracoviště s vyšší přidanou hodnotou. 

Přidání automatického sběru dat vám umožní shromažďovat klíčové informace o výrobě, zvýšit přesnost údajů a snížit náklady na sběr informací. To vám poskytne podklady pro správná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení vašich procesů jako je např. snížení spotřeby materiálu, zmetkovosti, zlepšení údržby strojů, ideální vytížení zaměstnanců a další. Průmyslová automatizace a robotizace výroby snižuje chybovost spojenou s lidským faktorem.

Technologie průmyslové automatizace

Pro maximální efektivitu vaší výroby

Jednoúčelový stroj - realizace Frankische

Jednoúčelové stroje

Hlavními výhodami těchto řešení jsou jejich relativně nízké pořizovací náklady a vysoká efektivita.

Zaměřují se na operace s konkrétní součástkou nebo sadou tak, aby tyto operace prováděly v co nejkratším čase a v nejlepší kvalitě.

Jednoúčelové stroje mohou být nezávislé nebo kombinované do výrobních linek. Mohou být plně automatické nebo pracovat ve spolupráci s operátory.

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme jednoúčelové stroje a zařízení pro specializované výrobní a kontrolní operace.

Robotizace - realizace pro Charvat

Robotizace

Hlavní výhodou robotizace je flexibilita. Oproti jednoúčelovým strojům lze robotické pracoviště snadno adaptovat na nový druh výroby.

Integrace robotického řešení zajistí vaší výrobě vyšší produktivitu, minimalizuje chybovost, sníží personální náklady a vyloučí rutinní operace.

Pokud uvažujete o automatizaci části vaší výrobní linky, pomůžeme vám vybrat toho správného robota pro vaši aplikaci.

Strojové vidění - realizace s Datalogic

Strojové vidění

Pro kontrolu při výrobním procesu – materiálu, rozpoznávání objektů, rozpoznávání vzorů, analýzu elektronických součástek, kontrolu kvality výrobků, navádění robotů a laserů a v mnoha dalších aplikacích.

Navrhneme vám řešení na míru od čtení čárových kódů a 2D kódů (datamatrix, QR kód), kontroly přítomnosti dílů, správného sestavení výrobků a kontroly jejich kvality až po navádění robotů.  

Naprogramujeme, propojíme s informačním systémem, vytvoříme databázi OK a NOK kusů a integrujeme do stávající výrobní linky.

Jak Techmen pracuje

Techmen mise

zvýšení efektivity vaší výroby

Volejte svého Techmena

login-logo
Rádi se vám budeme věnovat.
OBCHOD ČECHY
OBCHOD MORAVA

Automatizace a robotizace výroby šetří našim zákazníkům peníze i lidské zdroje

Co můžeme vymyslet pro vás?